Over ClimateCalc

ClimateCalc is ontworpen om exacte informatie te verschaffen over de CO2-impact van het specifieke grafisch product vanuit een levenscyclusperspectief. De klant en het grafisch bedrijf zijn afhankelijk van deze informatie om prioriteiten te stellen bij het minimaliseren van de CO2-voetafdruk voordat over gegaan kan worden tot restcompensatie van de voetafdruk. 

Voor de berekening van de CO2-voetafdruk van een specifiek grafisch product, moeten de voetafdrukgegevens van de gebruikte grondstoffen voor dat product gecombineerd worden met de voetafdrukgegevens van het grafisch bedrijf zelf. ClimateCalc voorziet in een dergelijke berekeningsgrondslag.