Normen en gegevens

ClimateCalc is een rekenmodule die gebaseerd is op de aanbeveling voor de berekening van de CO2-voetafdruk voor de grafische sector van de Europese overkoepelende branchevereniging/sectorfederatie Intergraf. De Intergraf-aanbeveling is de enige internationale grafische norm voor CO2-voetafdrukberekening in de wereld. Deze norm is van belang omdat zij ervoor zorgt dat iedereen die gebruik maakt van deze norm de CO2-voetafdruk berekent op dezelfde grondslag.

Tevens is ClimateCalc in overeenstemming met de ISO-norm 14064-1, ISO 16759 en het internationale Broeikasgassenprotocol (The Green House Gas protocol (GHG protocol)).

ClimateCalc combineert de geverifieerde gegevens van een onderneming met de geverifieerde standaardgegevens. De standaardgegevens zijn zorgvuldig gekozen en steunen op de technische en grafische context waartoe ze behoren. Daarom berusten de emissiefactoren voor grondstoffen op gepubliceerd LCA-onderzoek en op verscheidene onderzoeksprojecten in de grafische industrie. Er worden landspecifieke emissiefactoren gebruikt voor  het energieverbruik en voor het brandstofverbruik van een onderneming.