Standardit ja data

ClimateCalc-laskuri perustuu eurooppalaisen toimialajärjestö Intergrafin kehittämään graafisen alan hiilijalanjäljen laskentastandardiin. Intergrafin standardi on ainoa painotoiminnan ja painotuotteen hiilijalanjälkilaskentaan keskittyvä standardi maailmassa. Kaikki sen pohjalta tehdyt hiilijalanjälkilaskelmat ovat vertailukelpoisia keskenään.

Lisäksi ClimateCalc-laskuri noudattaa ISO 14064-1- ja ISO 16759 -standardeja sekä kansainvälistä Green House Gas (GHG) Protocol -päästölaskentamallia.

ClimateCalc käyttää sekä oikeiksi todennettuja yrityksen tietoja että oikeiksi todennettuja yleisiä oletustietoja. Oletustiedot on valittu huolellisesti, ja ne ottavat huomioon mm. yrityksen maantieteellisen sijainnin ja teknisen ympäristön. Esimerkiksi raaka-aineiden päästökertoimet perustuvat elinkaariarviointeihin ja useisiin painoalalla tehtyihin tutkimuksiin. Energian ja polttoaineiden kulutukseen liittyvät päästökertoimet vastaavat sen maan lukuja, jossa yritys sijaitsee.