Laskenta ja työkalut

ClimateCalc on työkalu, jonka avulla voidaan laskea sekä yksittäisen painotuotteen tai pakkauksen että koko painotalon hiilijalanjälki.

Sertifioitu painotalo voi itse laatia hiilijalanjälkilaskelman koko yritykselle, eri toiminnoilleen sekä kaikille valmistamilleen tuotteille.

ClimateCalc on yrityksen keskeinen ympäristötyökalu. Kun yrityksen hiilijalanjälki lasketaan vuosittain, voidaan paitsi vertailla eri vuosien tuloksia myös löytää kehityskohteita. Hiililaskelma auttaa arvioimaan, miten hyvin tavoitteet on saavutettu, sekä dokumentoimaan yrityksen kehitystä.

Laskurin avulla voi myös vertailla erilaisten ratkaisujen vaikutuksia painotuotteen tai pakkauksen hiilijalanjälkeen. Näin painotalo ja painotyön tilaaja voivat yhdessä suunnitella, miten tuotteen hiilidioksidipäästöjä voidaan alentaa esimerkiksi vaihtamalla paperilaatu toiseen. Lisäksi painotalo voi tarjota asiakkailleen mahdollisuutta ostaa ilmastoyksiköitä vapaaehtoisilta hiilimarkkinoilta.

Päästäksesi käyttämään ClimateCalc-laskuria ota yhteys: Yhteystiedot